Obres realitzades

 

Paret seca de blocs de diferents formats

Paviment de llambordins de formigó

Bany amb paviment porcel.lànic. Moble, aixetes i sanitari de disseny minimalista

Plat de dutxa integrat i mampara de vidre

Porxo fet amb bigues de formigó d’imitació de fusta